අපි අපේ හඬ බලය භාවිතා කරමු

මෙම යෙදුම බාගන්න

ඇරයුම බෙදා ගන්න:

කියවන්න හෝ නරඹන්න

පරිශීලකයාට තමන්ගේම අද්විතීය හඬ සජීවී ඕඩියෝවෙන් දුවන අව්‍යාජ සන්නිවේදනය හරහා ප්‍රකාශ කිරීමට ඉඩ දීමෙන් Hoote සමාජ මාධ්‍ය අත්දැකීම් නැවත නිර්මාණය කරයි.

Hoote හි විශේෂාංග

සිතුවිලි, අදහස් සහ තවත්
දේ බෙදා ගැනීමට ඔබේම
හඬ භාවිතා කරන්න.
තත්පර 60ක් දක්වා හූට් කරන්න
පෙර පටිගත කළ
තත්පර 60ක ශ්‍රව්‍ය
හූට් උඩුගත කරන්න
සෘජු හූට් සෘජු
පණිවුඩ වලට
සමානයි
හුට්ස් වලට පසුබිම්
සංගීතය සහ
රූප එක් කරන්න
හඬ අදහස් දැක්වීම
මඟින් බෙදා ගන්න,
නැවත හූට් කරන්න,
පිළිතුරු දක්වන්න
පෙනුම ගැන නීෂේධනයකින්
තොරව සිතුවිලි හුවමාරු
කර ගැනීමට පහසු ක්‍රමය
පෞද්ගලික
සහ පොදු
කණ්ඩායම්
තහවුරු කර ගැනීම
සඳහා විශ්වාසනීය
සත්‍යාපන ක්‍රියාවලිය
ස්ටේට් ඔෆ්
ආර්ට්
පෞද්ගලිකත්වය
හිරිහැර කිරීම
පිළිබඳව ශූන්‍ය ඉවසීම්
සහිත දැඩි නිරීක්ෂණය
උල්ලංඝනය කිරීම්
සහ නුසුදුසු හූට්
වාර්තා කිරීම

ඇයි Hoote අවශ්‍ය වන්නේ?

  • පශ්චාත් කොවිඩ් -19 වසංගත කාලය තිර තෙහෙට්ටුව බහුල වීම
  • පෙළ මත පදනම් වූ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවේ අකර්තෘක ස්වභාවය
  • ඔබට සුවපහසු ගමේ භාෂාවෙන් ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම වේලාවක හූට් කරන්න

මෙම යෙදුම බාගන්න

Submit your Application